ASV


Prejdi na obsah

ÚČTOVNÍCTVO

SLUŽBY

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva. Účtovnú agendu vedieme priebežne. Zabezpečujeme spätné revízie a opravy účtovníctva. Výsledkom našej činnosti je nielen správne vedené účtovníctvo, ale aj nástroje vedúce k zvýšeniu efektu a sprehľadneniu Vašich podnikateľských aktivít. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich novelizácií.

Ručenie
V oblasti vedenia účtovníctva máme ako spoločnosť poistené riziko prípadných nesprávností. Do dnešného dňa sme neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR považujeme za dôkaz našej profesionality.

Odbornosť
Profesionálnu úroveň poskytovaných služieb zabezpečuje tím školených účtovníkov s dlhoročnou praxou.

Zastupovanie klienta
Na základe splnomocnenia zastupujeme klienta v daňovom konaní, jednáme s daňovým úradom, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, pripravujeme odvolania, žiadosti a zabebezpečujeme iné súvisiace činnosti v zastúpení klienta.

A
udit
Poskytujeme služby štatutárneho auditu formou spolupráce s externým audítorom s licenciou udelenou Slovenskou komorou audítorov.

Opti
malizácia daňových povinností
V rámci optimalizácie vyhodnocujeme základ dane ešte v priebehu zdaňovacieho obdobia a navrhujeme klientovi vhodné riešenia pre optimálne zdanenie jeho výsledkov hospodárenia pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem.


HOME PAGE | PROFIL | SLUŽBY | PRENÁJOM | AKVIZÍCIE | KONTAKT | LINKY | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu