ASV


Prejdi na obsah

PROFIL


Spoločnosť ASV a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1997. Od začiatku svojej existencie sa orientovala na poskytovanie ekonomických služieb a prenájom vlastných nehnuteľností. V oblasti ekonomických služieb spoločnosť ponúka predovšetkým vedenie účtovníctva, vedenie personálnej a mzdovej agendy. K uvedeným základným produktom v neskorších rokoch pribudlo poskytovanie manažérskych produktov – spracovanie údajov z účtovníctva do formy vhodnej pre riadenie firmy a príprava zákazníkov na audit účtovnej uzávierky.

Významnou aktivitou ASV a.s. sú investičné aktivity zamerané na zhodnocovanie vlastných zdrojov. Spoločnosť sa venuje investovaniu do realít, vyhľadávaniu malých a stredných projektov, ich následnej kapitalizácií a zvyšovaniu hodnoty. Jednou z mnohých aktivít v tejto oblasti podnikania sú investície do fotovoltaických elektrární.

ASV a.s. priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní a skutočne kontroluje spoločnosti ASV THERM s.r.o, ASV-náradie s.r.o., ASV AGRONOVA s.r.o., ASV SOLAR s.r.o., ASV REAL s.r.o., VUKOV EXTRA a.s.. Pre tieto spoločnosti zároveň zabezpečuje kompletné ekonomické služby.


VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA


REKLAMAČNÝ PORIADOK


Spoločnosť v roku 2009 zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na:

  • Vedenie účtovníctva
  • Vedenie personálnej a mzdovej agendy
  • Prenájom priestorov


HOME PAGE | PROFIL | SLUŽBY | PRENÁJOM | AKVIZÍCIE | KONTAKT | LINKY | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu